Şifreleme ve Şifre Çözme Yöntemleri kitabını indir

Şifreleme ve Şifre Çözme Yöntemleri
Kriptoloji; matematik, bilgisayar bilimleri, dil bilimleri ve benzeri birden fazla bilimi ilgilendiren disiplinler arası bir alandır. Hızlı bir şekilde gelişen dünyanın vazgeçilmez bilim dallarından biri olan kriptoloji, aslında hayatımızın pek çok alanında önemli bir yer teşkil etmektedir. Güçlü şifreleme yöntemleri,  değerli bilgiyi organize suç örgütlerine, çokuluslu şirketlere ve büyük hükümetlere karşı korumak için kullanılabilecek en önemli silahtır. Güçlü şifreleme eskiden sadece askeri çalışmalarda kullanılırdı; ancak günümüz bilgi toplumunda gizlilik ve kişiselliğin korunması için kriptoloji önemli araçlardan biri haline geldi. Bir bilgi toplumu olmaya doğru ilerledikçe milyonlarca bireyin gözlenmesi ve takibi büyük hükümetler için mümkün olmaya başladı. Bu durum da kriptolojiyi kişisellik, güven, erişim kontrolü, elektronik ödeme, toplu (şirket, ulus, vs.) güvenlik ve pek çok alan için ana araçlardan biri haline getirdi.
Bu kitapta en eski yöntemlerden başlayıp en yeni yöntemlere kadar bütün şifreleme yöntemleri anlatılıyor, örneklerle pekiştiriliyor. Her şifreleme yönteminin anahtar üretme, şifreleme ve şifre çözme aşamaları gösteriliyor. Kitap, kriptoloji ile ilgilenenler, kriptoloji dersi verenler, kriptoloji dersi alanlar, kriptolojinin sözel anlatımından çok kriptolojide kullanılan yöntemler ile ilgilenenler için en güncel bilgileri içeriyor.
 
Kriptolojinin Kullanım Alanları ve Kullanım Amaçları
Kriptoloji Türleri
Simetrik Şifreleme
Sezar Şifreleme
ROT13 Şifreleme
Doğrusal Şifreleme
Vernam Şifreleme
Hill Şifreleme
RC4 Şifreleme
Vigenere Şifreleme
Base64 Şifreleme
DES (Data Encryption Standart)
AES (Advanced Encryption Standart)
Kuantum Kriptografi
Asimetrik Şifreleme (Gizli Anahtarlı Şifreleme)
Diffie-Hellman Anahtar Değişimi Sistemi
RSA (Ron Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman) Şifreleme
Merkle-Hellman Şifreleme
Okamoto-Uchiyama Şifreleme 
Paillier Şifreleme 
Goldwasser-Micali Şifreleme 
Blum-Goldwasser Şifreleme
El Gamal Şifrelemesi
Eliptik Eğri Şifrelemesi (ECC)
Eliptik Eğriler İle Kriptografi
Diffie-Hellman Anahtar Değişimi Örneği  
MD5 Şifreleme
SHA-1 Şifreleme
Kriptolojide Kullanılan Saldırılar
Lineer Kriptoanaliz
Diferansiyel Kriptoanaliz
İmkânsız Diferansiyel Kriptoanaliz
Çoklu Set (Square) Saldırısı
Kasiski Saldırısı
Enigma
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir