Türkiye’de Girişimcilik Davranışları – Bugünün ve Geleceğin kitabını indir

Türkiye’de Girişimcilik Davranışları – Bugünün ve Geleceğin
Günümüzde girişimciler, kimi zaman ekonomik kazanç sağlamak kimi zaman toplulukların karşı karşıya olduğu bir sorunu çözmek amacıyla risk alıyor ve iş dünyasının ötesinde roller üstleniyorlar. Girişimcilerin, ülkelerin kalkınmasındaki önemleri ve ağırlıkları giderek artıyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında, yeni teknolojilerin kullanılması ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinin merkezinde de girişimciler yer alıyorlar. Dijitalleşmenin etkisiyle hızla ivmelenen teknolojik ilerlemenin şekillendirdiği endüstrilerde ve küresel iş ortamında, büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Dijital teknolojiler ve girişimcilik arasındaki kesişim ve bu kesişimin yenilikçilikle doğrudan ilişkisi, araştırmacılara ve uygulayıcılara geniş araştırma fırsatları sunmaya da devam ediyor.
Türkiye’deki girişimcilerin girişimcilik davranışı özelliklerini ve teknolojiye hazır oluş düzeylerini araştırdığımız bu çalışmada, günümüz girişimcilerini yakından tanımaya çalıştık. Geleceğin megatrendleri ve küresel iş ortamının geleceğine yönelik öngörülere bakarak da geleceğin girişimcilerinin özelliklerini ortaya koyduk. Bu çalışmanın sonuçlarının, girişimcilerimizin geleceğe hazırlanması için atılacak adımların belirlenmesinde, araştırmacılara, kamu kurumlarına ve girişimcilere bir temel oluşturmasını diliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir