Türkiye’de Siyasal Muhalefet KOD:8-H-16 kitabını indir

Türkiye’de Siyasal Muhalefet KOD:8-H-16
Tarihsel olayların gerçekliğini algılayabilmek pek çok kez

muhalefetin izinden giderek mümkün olabilmekledir; çünkü muhalefeti anlamadan iktidarı anlamlandırmak zordur. Bu nedenle siyaset sahnesinin temel aktörleri olan siyasal partilerin, iktidarda bulundukları dönemde muhalefetteki oluşumlarla mücadelelerin ve muhalefet yıllarında da iktidara tepkilerinin ülke siyasetinin temel dengelerini belirlendiğini gözden kaçırmamak gerekir

Türkiye siyasetinin geçmişten günümüze uzanan çizgisi, muhalif oluşumların ve kişilerin derin izlerini taşımaktadır. Bu derlemede bu izler üzerinde yüründü; tarih ve siyaset biliminin kesiştiği kümede yer alan ve muhalefetle ilgili genç bir alana seslenen makaleler “Siyasal Muhalefet” başlığı altında bir oraya getirildi

Siyasetin ve tarihin “muhalefet” eksenine hakim olmak yolunda ilerleyenlere yönelik olarak hazırlanan bu çalışma, Türkiye siyasetinin, çeşitli düzlemlerden muhaliflerini konu ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir