Türkiye’de Spor ve Medya kitabını indir

Türkiye’de Spor ve Medya
Küreselleşme ile birlikte spor kavramı da hızlı bir gelişme göstermiş ve günümüzde spor endüstrisi adıyla, dünyanın
önde gelen beş endüstrisi arasındaki yerini almıştır. Sınır tanımaksızın kendi imparatorluğunu oluşturan bu kavram ‘spor pazarlaması’ olarak tanımlanan disiplin çerçevesinde: pazarlama ve pazarlama iletişimi alanları ile marka yönetimi ve medya ilişkileri açısından pek çok değişimi bünyesinde barındırarak gelişimine devam ettirmektedir. Günümüzde, bu değişim ve gelişimlerin etkileri elbette Türkiye’de de yoğun bir biçimde hissedilmektedir.İçinde bulunduğumuz sürecin akademik bir bakış açısı ile ele alındığı bu çalışmada, ülkemizde yaşanan örneklerin toplumsal boyuttaki etkilerinin yanı sıra sportif etkileri ve medya yansımalarına da değinilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir