Uygulamalı İslam Miras Hukuku (Feraiz İlmi) kitabını indir

Uygulamalı İslam Miras Hukuku (Feraiz İlmi)
Allah’ın emirlerine uygun bir yaşam sürebilmek İslam dininin kuralları, prensipleri ve hükümlerinin bilinmesini gerekli kılmaktadır. Bu kural, prensip ve hükümlerin bilinmesini sağlayan ilim dallarından en önemlisi de fıkıhtır. Fıkıh ilminin önemin alt başlıklarından birisi de İslam Miras Hukukudur. Bu çalışmamızın amaçlarındın birisi, İslam hukukunun temel alanlarından birisi olan mirasla ilgili hükümlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi insanların bu alana teşvik edilmesidir. Miras Hukuku’nun sadece teorik anlatımla öğrenim ve öğretim, yeterli olmayıp mirasla ilgili meseleler bol örnekli ve çözümlü olarak topluma sunulmalıdır. Böylece teori ile uygulama birleştirilmiş ve miras konuları daha iyi özümsenmiş olacaktır. İşte bu gerekçeden dolayı miras konularını inceleyen kitabımızın bol örnekli ve çözümlü olmasına özen gösterilmiştir. Bu özeni de kitabımızın Uygulamalı İslâm Miras Hukuku” adıyla isimlendirerek gösterdik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir