Yazılı Metin Çözümleme / İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri kitabını indir

Yazılı Metin Çözümleme / İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
İletişim bilimleri genelinde yazılı metin çözümlemelerine yönelik araştırma yöntemlerine ilişkin ‘meraktan’ yola çıkan bu editör kitap çalışması, her bir iletişim alanının kendine özgü araştırma yöntemlerini, hem yöntemin kuramsal altyapısını ve uygulama sürecini teorik olarak anlatarak, hem de teoride anlatılan yönteme ait detayları bir çözümleme örneğiyle destekleyerek anlatmayı amaçlamaktadır. Niceliksel ve niteliksel yöntemlerin toplumsal-kültürel süreçlere ilişkin soru sorma biçimleri ve çözümleme yöntemleri arasındaki farkları da tartışmayı amaçlayan bu çalışmayı farklı kılan en temel etken, iletişim bilimleri genelinde, yazılı metin çözümlemelerine odaklanması ve söz konusu yöntem ve teknikleri hem kuramsal hem de uygulamalı olarak bir arada sunmasıdır.

Bir Toplumsal Araştırma Alanı Olarak İletişim Araştırmaları Penceresinde Pozitivist, Yorumlayıcı, Eleştirel, Feminist, Modern Çizgiler ve Gölgeler –Veli Polat/
Organizasyonlarda ‘Duygusal Zekâ’ Ölçüm ve Modelleri – Gaye Özdemir/
Haber Çerçeveleme Araştırmalarında Kuramsal Yaklaşımlar ve Metodoloji: Haber Çerçevelerine İlişkin Bir Model ve Terör Haberlerinin Çözümlenmesi –İlker Erdoğan/
Gazete Haberciliğinde İçerik Çözümleme Yöntem ve Tekniği: Sunum ve Temsil Üzerine Bir Uygulama ve Değerlendirme –Banu Akdenizli/
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ‘Doğrudan Pazarlama’ Dersini Alan Öğrencilerin Doğrudan Pazarlamaya Yönelik Algılarının Anket Tekniği Aracılığıyla Ölçümlenmesi ve Değerlendirilmesi –Hidaye Aydan Silkü/
‘Söylen(mey)enin’ Analizi: Bellona Markasının Algılanan İmajı Üzerine Bir Söylem Çözümlemesi –Özlem Güllüoğlu/
Bilgilenme Aracı Olarak Edebi Metin İncelemeleri: Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Sinema ve Gündelik Hayat –Meltem Gönden/
Reklam Hafızası Nasıl Ölçülür? Hafıza Ölçümünde Yöntemlerin Karşılaştırılması –Duygu Aydın
İkna Edici İletişim ve Retorik Analiz –Ayşe Banu Bıçakçı/
İnternet Çalışmalarında Araştırma Tasarımı: ‘Woman on Web’ Proje Örneği –Burak Doğu
Çevre Gazeteciliği Hakkında Gazete Muhabirlerinin Öncelikleri ve Düşünceleri: Q-Metodolojinin Bir Uygulaması –Christos Giannoulis ve diğerleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir