Yeni Kamu Yönetimi Çağında Türkiye’de Girişimci Bürokrasi ve Girişimci Bürokratlar kitabını indir

Yeni Kamu Yönetimi Çağında Türkiye’de Girişimci Bürokrasi ve Girişimci Bürokratlar
Girokrasi herşeyden önce kişisel ve kurumsal girişimciliği esas alan bir yapının adıdır.Hantallığı ile meşhur bürokrasiden farklı olarak girokrasi, kamu yönetiminde esnek bir yapılanmayı ifade eder.Girokrasi yönetimde daha ilerisini görmeyi ifade eden vizyoner bir yapının adıdır. Girokrasi topluma hizmet eden kamu örgütlanmesinin piyasa koşullarındaki kalitede hizmet üretmesini öngören bir modeldir.Girokrasi bürokrasiden farlık olarak hiyerarşik yapılanmanın asgariye çekildiği bir sistemin adıdır.Girişimcilik temeli girokrasi, kendi çarkını çevirecek kadrolardan girişimci ve sıra dışı bir ruha sahip olmalrını ister.Onun için “girokrasi ” yeni çağın yeni kamu öegütlenme biçimi,”girokrat” da yeni çağın yeni bürokrat modelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir