Yirmi Yıl Krizi 1919-1939 kitabını indir

Yirmi Yıl Krizi 1919-1939
E.H. Carr, geleceğin barışını kuranlara adadığı bu kitabında iki dünya savaşı arasında geçen yirmi yılı farklı değerlendiriyor. Hem gerçekçi hem de ütopyacı yaklaşımları eleştiren Carr, uluslararası dengelerin ele alınmasında nasıl bir perspektif geliştirebileceğimizi tartışıyor. Uluslararası siyaset biliminin henüz ayrı bir disiplin olarak ele alınmadığı bir dönemde yazılan ve Fred Halliday’ın
“Yazılmaya başlandığı günden itibaren olayları yakından takip eden Yirmi Yıl Krizi, uluslararası ilişkilerin bugünkü tartışmalarıyla yakından ilişkili. Bir yanda dar ufuklu gerçekçi yaklaşımı, diğer yanda temelsiz ütopyacılığı eleştiren Carr’ın savları yapacağımız analizler için vazgeçilmez. Carr’ın kitabı, geleceğe, 21. yüzyıl dünyasına verilmiş bir cevaptır.” cümleleriyle değerlendirdiği bu kitap uluslararası siyaset bilimini ayrı bir çalışma alanı olarak kuran temel bir kitap niteliğinde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir