Yükseköğretimin Finansmanında Güncel Yaklaşımlar: Borçlanma ile Finansman kitabını indir

Yükseköğretimin Finansmanında Güncel Yaklaşımlar: Borçlanma ile Finansman
Türk yükseköğretim sisteminin geçmişten günümüze varlığını sürdüren en önemli sorunlarından birisi ağırlıklı olarak bütçe ödeneklerine dayanan finansman yapısıdır. Öğrencilerden alınan katkı paylarının (harçların) ise üniversitelerin gelirleri içindeki payı oldukça düşük kalmaktadır. Bu çalışma, OECD ülkelerinde bulunan üniversitelerin finansman yapılarındaki çeşitlilikleri ve Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerindeki finansal sorunları ortaya koymaktadır. Bu doğrultu-da, nicelik ve niteliksel olarak daha güçlü bir yükseköğretim sistemi için dünya genelinde yaygın-laşan borçlanma yönteminin Türkiye’de uygulanabilirliği tartışılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir