Yunus Emre Divanı kitabını indir

Yunus Emre Divanı
Yunus Emre Divanı’nın yazma nüshaları pek çoktur.Bunlar daha ziyade sözlü kaynaklara dayanılarak tertip edilmişlerdir.Bu açıdan aynı şiirlerin ayrı divanlarda farklı şekillerine raslamak mümkündür.Elinizdeki Divan esas itibarı ile Fatih nüshasına dayanmaktadır.Ancak bu divanda bulunmayan ve fakat hakımızın ‘Yunus’undur’ diye ezberleyip ona maletttiği pek çok şiir de esere alınmıştır.Dolayısıla bugüne kadar yayımlanan hemen hemen en geniş Yunus Emre Divanı bu kitap olmaktadır.Kitaba ayrıca Yunus Emre’nin hayatı, edebi kişiliği ve eseri üzerine bilgiler veren giriş kısmı ile tasavvuf hakkında bir bölüm ve şiirlerde geçen ıstılahlarla isimleri ele alan geniş bir açıklamalar bölümü eklenmiştir.Şiirlerin lügatçeleri sayfa altlarına çıkarılmıştır.Şiirler, bütün halkımızın anlayabileceği ve fakat Yunus’un söyleyiş özelliklerini de dikkate alan bir asdelik içinde verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir