2015 MYO ve İİBF için Borçlar Hukuku kitabını indir

2015 MYO ve İİBF için Borçlar Hukuku
“Borçlar hukuku, hukuk fakülteleri dışında meslek yüksekokulları, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarında da okutulmaktadır. İşte kitabımız, bu kitlelerin ders kitabı ve kaynak ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu yüzden borçlar hukukunun tüm konularına yer verilmemiş, işlenen konular da özet olarak ele alınmıştır. Tartışmalı konularda sadece hâkim görüşe göre açıklama yapılmıştır. Günlük hayattan örnekler vermek suretiyle konuların akılda kalması sağlanmaya çalışılmıştır. KPSS ve kurum sınavlarında borçlar hukukunun özel hükümlerinde yer alan konulardan soru gelmemesi nedeniyle, kitapta sadece borçlar hukuku genel hükümler üzerinde durulmuştur.”
(Önsöz`den)
Birinci Bölüm: Borçlar Hukuku ile Kastedilen Tam Olarak Nedir?
 
 
1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER
2. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI
3. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR
4. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER
5. EKSİK BORÇ İLİŞKİLERİ
 
 
İkinci Bölüm: Hukuki İşlemler ve Sözleşmelere Giriş
 
 
1. HUKUKİ OLAY VE HUKUKİ FİİL KAVRAMI
2. HUKUKİ İŞLEMLER
3. HUKUKİ İŞLEMLERİN SAKATLANMASI
4. SÖZLEŞME KAVRAMINA GİRİŞ
 
 
Üçüncü Bölüm: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
 
 
1. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
2. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI
3. SÖZLEŞMELERDE İRADE İLE BEYAN ARASINDA MEYDANA GELEN UYGUNSUZLUK HALLERİ
4. HUKUKİ İŞLEM VE SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL
5. TEMSİL
 
 
Dördüncü Bölüm: Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri
 
 
1. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU
2. KUSUR ESASINA DAYALI HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU
3. KUSURDAN BAĞIMSIZ SORUMLULUK
4. HAKSIZ FİİLİN SONUÇLARI
 
 
Beşinci Bölüm: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
 
 
1. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI
 
 
Altıncı Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Bazı Durumlar
 
 
1. MÜTESELSİL BORÇLULUK
2. KOŞULA (ŞARTA) BAĞLANMIŞ BORÇ İLİŞKİLERİ
3. BAĞLANMA PARASI VE CAYMA PARASI
4. CEZAİ ŞART
5. ALACAĞIN TEMLİKİ (DEVRİ)
6. BORCUN ÜSTLENİLMESİ
7. BORCA KATILMA, SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA KAVRAMLARI
 
 
Yedinci Bölüm: Borçların İfa Edilmesi
 
 
1. İFA KAVRAMI
 
 
Sekizinci Bölüm: Borcun İfa Edilmesine Engel Olan Haller
 
 
1. KUSURLU İMKÂNSIZLIK
2. GEREĞİ GİBİ İFA ETMEME
3. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
Dokuzuncu Bölüm: Borcun Sona Erme Nedenleri
1. BORCUN SONA ERME NEDENLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir