Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Uygulama ve Yorumları 2019 BOBİ FRS kitabını indir

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Uygulama ve Yorumları 2019 BOBİ FRS
İçindekiler
Bölüm 1
KavramsalÇerçeveveFinansalTablolar
Bölüm 2
NakitAkışTablosu
Bölüm 3
MuhasebePolitikaları, TahminlerveYanlışlıklar
Bölüm 4
RaporlamaDönemindenSonrakiOlaylar
Bölüm 5
Hasılat
Bölüm 6
Stoklar
Bölüm 7
TarımsalFaaliyetler
Bölüm 8
MadenKaynaklarınınAranmasıveDeğerlendirilmesi
Bölüm 9
FinansalAraçlarveÖzKaynaklar
Bölüm 10
İştiraklerdekiYaptırımlar
Bölüm 11
MüşterekGirişimlerdekiYatırımlar
Bölüm 12
Maddi Duran Kaynaklar
Bölüm 13
YatırımAmaçlıGayrimenkuller
Bölüm 14
MaddiOlmayan Duran Varlıklar
Bölüm 15
Kiralamalar
Bölüm 16
DevletTeşvikleri
Bölüm 17
BorçlanmaMaliyetleri
Bölüm 18
VarlıklardaDeğerDüşüklüğüKarşılığı
Bölüm 19
Karşılıklar, KoşulluYükümlülüklerveKoşulluVarlıklar
Bölüm 20
Yabancı Para Çevrimİşlemleri
Bölüm 21
İşBirleşmeleri
Bölüm 22
KonsolideFinansalTablolar
Bölüm 23
GelirÜzerindenAlınanVergiler
Bölüm 24
Ara DönemFinansalRaporlama
Bölüm 25
YüksekEnflasyonluEkonomilerdeFinansalRaporlama
Bölüm 26
GeçişHükümleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir