Diyobend İslam Medresesinin Büyük Âlimleri kitabını indir

Diyobend İslam Medresesinin Büyük Âlimleri
Diyobend İslâm Medresesinin Büyük Âlimleri, “Doğu’nun Ezher’i” olarak bilinen Dâru’l-Ulûm Diyobend ulemâsının hayatlarına ve muhalled ilmî eserlerine dâir son derece ilham verici bir bakış açısı sunuyor. Muhammed Takî Osmânî, kaleme aldığı bu eserde ilk olarak babası Müftî Muhammed Şefî‘ Osmânî’nin istifade ettiği hocaları ve büyükleri hakkında sıklıkla büyük bir muhabbetle aktarılan bir dizi anekdot, öğreti ve kişisel etkileşimi konu ediniyor. Menkıbelerden ve deyişlerden oluşan bu kıymetli çalışma, Diyobend medresesinin zengin geleneğinden gelen isimlerin göze çarpan özelliklerini vurguluyor.

Temelde bu kitap, Diyobend medresesinin özünü ve ruhunu özetlemekte ve büyük zâtların karakteri, mirası ve metodolojisi hakkında paha biçilmez bir anlayış sunmaktadır.

“Yaşayan en büyük âlimlerden biri tarafından kaleme alınan, yakın geçmişteki en büyük alt kıta ulemâsından bazılarının hayatından alınan, örnek niteliğindeki hâdiselerin faydalı ve manevî açıdan motive edici bir derlemesi. Âlimlerin, talebelerin ve genel halkın mutlaka okuması gereken bir eser.”

– Muhammed b. Âdem el-Kevserî

Muhammed Takî Osmânî, asrımızın önde gelen âlimlerinden biridir. Babası merhum Muhammed Şefî‘ Osmânî tarafından kurulan meşhur eğitim kurumu Dâru’l-Ulûm Karaçi’de eğitimini tamamladıktan sonra aynı müessesede elli yılı aşkın bir süredir tedrisat ile meşgul olmakta ve halen Sahîh-i Buhârî okutmaya devam etmektedir. İslâm hukuku, iktisat ve hadis sahasındaki uzmanlığının yanı sıra muhtelif meselelerde Arapça, Urduca ve İngilizce kaleme aldığı 100’den fazla eseri bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir