Ebül Berekat El Bağdadi Felsefesinde Tanrı kitabını indir

Ebül Berekat El Bağdadi Felsefesinde Tanrı
Müslümanların düşünce dünyası zengin bir tartışma zemininde yeni irtifalara doğru ilerlemeye devam ederken, mümbit bir döneme tanıklık eden Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî, yahudilerin ve müslümanların düşünce birikimiyle birlikte, Yunan felsefesinin inceliklerine de vâkıftı ve bu durum ona bütün bu düşünce sistemleri arasında söz söylemesi için büyük bir imkân sunuyordu. Bu imkânı; felsefi yapıyı, şahsi tefekkürün ve sezginin yardımıyla değişim çizgisine götürmek için kullanan Bağdâdî, Meşşâî felsefeyi, kelama ve Kur’an’ın Allah anlayışına yaklaştırmış ve bu bağlamda, bir din-felsefe uzlaşımı örneği sergilemiştir.
Bu eser , Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin bu düzlemde inşa olunan felsefesinde Tanrı kavramının yerini ele alarak, öncelikle Tanrı’nın varlığının ispatı, sonrasında Tanrı’nın sıfatları ve isimleri bağlamında Bağdâdî’nin düşüncesini ayrıntılandırıyor ve okuyucuya bütünlüklü bir izah sunuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir