İbrahim Edhem Destanı kitabını indir

İbrahim Edhem Destanı
İbrâhim b. Edhemin açık kerametler gösterdiğine inanılması hayatını ve şahsiyetini efsâneleştirmiş, böylece onun hayatı ve kişiliği etrafında birçok menkıbevî hikâye oluşmasına sebep olmuştur. Onun hayatı etrafında oluşturulan bu hikâyelerde daha ziyade İbrâhim b. Edhemin tacını tahtını terk ederek dünyevî hevesler yolundan ayrılıp takva ve riyâzet yolunu seçmesi, kendi el emeği ve alın teri ile geçimini sağlaması anlatılmaktadır. Bu sebeple onun menkıbevî hayatı tasavvufla ilgili bütün kaynaklarda yer almıştır.
İbrâhim Edhemin Hızırla arkadaşlık yaptığına inanılması, yaşadığı dönemde büyük mutasavvıflarla dostluklar kurmuş olması menkıbelerin halk arasında yayılmasına sebep olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir