Marksist Estetik kitabını indir

Marksist Estetik

Hegel diyalektiğini bir ‘mistifikasyon’ olarak niteleyen Marx, onu baş aşağı çevirerek bir ‘aşağıdan’ diyalektiğe, bir materyalist diyalektiğe nasıl dönüştürür?
Marksist estetiğe göre sanatın objesi nedir ve sanatçı süjesi ile bu obje arasındaki ilgi nasıl bir ilgidir? Sanatın yansıttığı bu gerçeklik nasıl bir varlıktır?
Marksizm, sanatı yalnızca bir güç, dünyayı dönüştürmek için bir araçsal bir güç olarak mı görür?
Doğaya egemen olmada bu güçten yararlanılamaz mı?
Toplumcu gerçekçilik bir görüş olarak nedir ve ne yapmak istemiştir? 
 

Marksist Estetik eserinde  İsmail Tunalı, Marksist kuramın kurucu düşünürleri Marx, Engels ve Lenin ile birlikte, çağdaş estetik kuramcılar Lukács, Fischer ve Hans Koch’un görüşleri ışığında Marksist estetiğin temel tartışmalarını ele alıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir