Şermin (İlköğretim) kitabını indir

Şermin (İlköğretim)
Tevfik Fikret ömrünün son yıllarında, hece vezni ve sade Türkçe ile çocuk şiirleri yazdı.
Fikret, bu manzumeleri, eğitimci dostu Satı Bey’in ricası ile yazmıştır. Birlikte bir çocuk yuvası açmak ve çocukları bu kitaptaki esaslara göre yetiştirmek istiyorlardı. Yuva açılamadı, fakat Şermin kitabı edebiyatımızda bir değer olarak kaldı. Şermin çalışmanın önemini kavramış, el becerisi olan, tabiata duyarlı, sosyal bilince erişmiş insanlar olması istenen çocukların sesi..
Şermin insanı zaman zaman bilgilendiren, bazen bir şeyler öğreten, bazen duygulandıran, bazen de insanı çocukluk günlerine götüren şiirler demeti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir