Türkiye’nin Endüstri İçi Dış Ticaretinin Analizi kitabını indir

Türkiye’nin Endüstri İçi Dış Ticaretinin Analizi
Aile ekonomisi içinde üreten ve tüketen birey, ülke ekonomisi içerisinde firmalar hangi ölçüde etkin karar alma birimleri ise, dünya ticaretinde kapsamlı bir yer tutan endüstri-içi dış ticaret olgusu uluslararası piyasaların arz/talep yönünü ve ülkelerin refah boyutunu açıklamada o derece büyük bir öneme sahiptir. Özellikle endüstri mallarının iki yönlü ticaretini ve ülkelerin gelişmişlik düzeyini referans alan endüstri içi dış ticaret çalışmaları, son zamanlarda dış ticaret literatüründe önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın en önemli özelliği, literatürde şu ana kadar az yer alan spesifik modelleri kapsamasıdır. Hatta literatürde bilinen ve sınanan hipotezlerin dışında endüstri-içi dış ticarete ilişkin tarafımızdan oluşturulan özgün hipotezlerin de sınanmış olmasıdır.
Bu kitapta endüstri-içi dış ticaretin belirleyenleri ülkelerin endüstriyel yapı analizi kapsamında ele alınmakta, etkinlik ve verimlilik ölçme yöntemlerinden yararlanarak tartışmaya açılmaktadır. Burada yapılan analizler değerlendirildiğinde görülmektedir ki, endüstri-içi dış ticaret ülkeler açısından kaynakların etkin kullanımı gerektirmektedir. Aksi halde ulusal düzeyde üretim etkinsizliğinin doğurduğu zafiyet, net kaynak transferine yol açmakta ve gelişmekte olan ülkelerin kazanç sağlamasını güçleştirmektedir.
“Türkiye’nin Endüstri-İçi Dış Ticaretinin Analizi” endüstri-içi dış ticaret alanında kapsamlı bilgi sahibi olmak, verimlilik ve etkinlik ölçme yöntemlerini uygulamalı boyutuyla tanımak ve endüstriyel rekabet dinamiklerinden yararlanarak işinde uzmanlaşmak isteyen iş dünyası temsilcilerinin başvurabileceği bir eserdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir