Yöntem Bilgisi Açısından Osmanlı Dönemi Edebiyat Tarihleri kitabını indir

Yöntem Bilgisi Açısından Osmanlı Dönemi Edebiyat Tarihleri
Bu kitap, edebiyat tarihçiliğimizin tarihi anlamına gelen bir projenin ilk ürünüdür. Editörün genel bir değerlendirmesinden sonra; Abdülhalim Memduh’un Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye (1888),Sahabettin Süleyman’ın Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye (1910), Faik Reşat’ınTarih-i Edebiyat-ı Osmaniye (1911), Mehmet Hayrettin’in Tarih-i Edebiyat Dersleri (1912), Köprülüzâde Mehmet Fuat ve Sahabettin Süleyman’ınYeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (1914), Köprülüzâde Mehmet Fuat’ın Türle Tarih-iEdebiyatı Derslerinden: Garp Türklerinde Edebiyat ve Şekl-i Tekâmülü (1914) ile Türk Edebiyat-ı Tarihi (1920) ve İbrahim Necmi’nin Tarih-iEdebiyat Dersleri (1922) adlı eserleri “yöntem bilgisi” açısından değerlendirilirken, “Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı Tarihçiliği “nin gelişim çizgileri de kronolojik olarak dikkatlere sunuluyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir