Kars İli Örneği kitabını indir

Kars İli Örneği
Bu araştırmada, 2019 yılında Kars ilinde ikamet eden 1.000 birey eve Kars ilinde ticari faaliyet yürüten 527 esnafa anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Öncelikle,sözü edilen iki farklı anketten elde edilen veriler uygun istatistiksel analizler yardımıyla değerlendirilerek Kars halkının ve Kars esnafının lojistik merkez algıları ölçülmüş ve lojistik merkezden beklentileri araştırılmıştır.Daha sonraki bölümlerde ise Kars halkının ve Kars esnafının lojistik merkezinin Kars’ta kurulmasının beklentilerine olumlu yönde cevap vereceğine inanıp inanmamaları bağımlı değişken olarak değerlen dirilerek katılımcıların beklenti düzeylerini etkileyen belirleyicilerin tespit edilebilmesi ile politika yapıcılara ve karar vericilere bu anlamda ışık tutmaya çalışılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir